Објаве

Добро дошли на нашу интернет страницу!

Међународна мрежа српских библиотека је, за сада, волонтерски пројекат Културног друштва Михајло Пупин из Љубљане, www.pupin.si, у циљу повезивања наших библиотека, размијене искустава, књига и организовања заједничких догађаја.